Địa Chỉ 2kg Đầu 1kg tiếp theo
Quảng Tây 200000 50000
Quảng Đông, Thâm Quyến 200000 50000
Thượng Hải, Giang Tô, Triết Giang, An Huy,
Hồ Nam, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Thiên Tân, Giang Tây,Bắc Kinh, Quý Châu, Hà Nam
250000 60000
Hà Bắc, Sơn Đông, Tứ Xuyên,Trùng Khánh 250000 70000
Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Hài Nam, Sơn Tây, Vân Nam 250000 80000
Cam Trúc, Nội Mông, Thanh Hải, Ninh Hạ 300000 850000
Tân Cương, Tây Tạng 350000 150000

Lưu ý:

  • Kuaidi: Chuyển phát nhanh từ 2-5 ngày
  • Wliu: Chuyển phát chậm từ 7-10 ngày ( Nếu từ 50kg trở lên liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất).
  • Hàng sim là 80.000đ/kg tiếp theo

058.254.2222