Các loại chi phí cho 1 đơn hàng

1: Giá vốn: bao gồm tiền hàng được niêm yết bởi người bán và chi phí vận chuyển nội địa tại Trung Quốc. Chi phí vận chuyển nội địa được tính từ địa điểm của người bán tới kho củaODER888 tại Trung Quốc. Toàn bộ giá vốn là phí cố định mà ODER888 phải trả cho người bán.

2: Phí dịch vụ mua hàng, kiểm hàng và bảo hiểm hàng hoá: là chi phí mà ODER888 dùng để thực hiện giao dịch với nhà cung cấp và sau đó là mua đơn hàng theo những yêu cầu mà Quý khách đặt ra. Chi phí này chưa bao gồm phí kiểm hàng và bảo hiểm hàng hóa.

3: Phí vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc về Việt Nam: là phí vận chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho của ODER888 tại Việt Nam.

4: Phí giao hàng nội địa tại Việt Nam: là chi phí vận chuyển hàng từ kho của ODER888  tới địa chỉ nhận hàng theo yêu cầu của Quý khách.058.254.2222